ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZP/3/2023

Opublikowano w dniu: 29.11.2023 r. Działając na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych obowiązującego w Garnizonowej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Modlinie, zapraszamy do składania ofert w postępowaniu Nr  ZP/3/2023 prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: „Obsługę informatyczną Garnizonowej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Modlinie” Oferty należy składać do dnia 7 grudnia 2023 r. do godz.: 10:00  DOKUMENTY […]

Zapytanie ofertowe ZP/2/2020

Ogłoszono: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Znak postępowania 25 czerwca 2020 r.  6 lipca 2020 r. 6 lipca 2020 r. ZP/2/2020 Dostawa urządzeń medycznych Status: ROZSTRZYGNIĘTE ZP/2/2020 Działając na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Garnizonowej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Modlinie, DYREKTOR Garnizonowej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Modlinie, ul. 29 Listopada 105, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki, […]

Zapytanie ofertowe ZP/1/2020

Ogłoszono: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Znak postępowania 29 kwietnia 2020 r.  19 maja 2020 r. 19 maja 2020 r. ZP/1/2020 Dostawa urządzeń medycznych Status: ROZSTRZYGNIĘTE ZP/1/2020 Działając na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Garnizonowej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Modlinie, DYREKTOR Garnizonowej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Modlinie, ul. 29 Listopada 105, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki, […]