Ogłoszono:Termin składania ofert:Termin otwarcia ofert:Znak postępowania
29 kwietnia 2020 r. 19 maja 2020 r.19 maja 2020 r.ZP/1/2020
Dostawa urządzeń medycznych
Status: ROZSTRZYGNIĘTE

ZP/1/2020

Działając na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych 
w Garnizonowej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Modlinie,

DYREKTOR

Garnizonowej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Modlinie,

ul. 29 Listopada 105, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki,

zaprasza

do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na dostawę urządzeń medycznych.

INFORMUJEMY, ŻE W ZWIĄZKU Z PRZESŁANYMI PYTANIAMI DO SIWZ, KOMISJA PRZETARGOWA PROWADZĄCA POSTĘPOWANIE NR ZP/1/2020 POSTANOWIŁA PRZESUNĄĆ TERMIN SKŁADANIA OFERT DO DNIA 19 MAJA 2020 r. DO GODZINY 11:00.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

ZAŁĄCZNIKI W WERAJI DO EDYCJI: