Audiometria jest metodą badania słuchu. Najczęściej wykonywanym badaniem audiometrycznym jest audiometria tonalna. Badany znajduje się w specjalnie izolowanym i wytłumionym pomieszczeniu (kabinie ciszy) i odpowiada po usłyszeniu dźwięku. Dźwięk jest generowany z audiometru do specjalnych słuchawek. Podczas badania mierzy się odpowiedzi w poszczególnych częstotliwościach i natężeniach dźwięku, a wyniki są prezentowane w postaci krzywych – audiogramów. Krzywe audiometryczne obrazują schorzenia i wielkość ubytków słuchu i są podstawą ewentualnego leczenia i doboru aparatu słuchowego.

Do badania wykorzystujemy aparat HARP Basic wraz z kabiną ciszy firmy DORMED

Badanie można wykonać w ramach wizyty u otolaryngologa lub komercyjnie po wcześniejszym uzgodnieniu.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 22 713 48 39