Pracownia działa na podstawie zawartego kontraktu z NFZ 
oraz na zasadach komercyjnych

Pracownia fizjoterapii przyjmuje pacjentów NFZ wg następującego harmonogramu:

Poniedziałek: 8:00-17:30 
Wtorek: 8:00-18:00
Środa: 8:00-18:00
Czwartek: 8:00-18:00
Piątek: 8:00-17:30 

Pacjenci komercyjni przyjmowani są po godzinach pracy pracowni, do godziny 20:00

Rejestracja (osobista lub telefoniczna) odbywa się godzinach pracy pracowni. 

Tel.: 22 713 48 23

Ważne informacje:

Pacjenci przyjmowani są wyłącznie z prawidłowo wystawionym skierowaniem na zabiegi fizjoterapeutyczne (dotyczy to również pacjentów komercyjnych). Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne (cykl terapeutyczny) wystawić może lekarz POZ (z wyłączeniem wad podstawy) lub lekarze specjaliści (m.in. neurolog, ortopeda, chirurg). Dotyczy to również skierowań wystawionych dla dzieci i niemowląt.

Skierowanie ważne jest 30 dni (NFZ). Pacjenci zapisujący się na zabiegi fizjoterapeutyczne wpisywani są na listę osób oczekujących.

Pracownia świadczy następujące usługi: 

1. KINEZYTERAPIA

 • ćwiczenia izometryczne 
 • ćwiczenia wspomagane i samowspomagane 
 • ćwiczenia czynne w odciążeniu – SLING THERAPY 
 • ćwiczenia czynne w odciążeniu z oporem – SLING THERAPY 
 • ćwiczenia czynne wolne 
 • wyciąg miednicowy – trakcja TRITON
 • wyciąg szyjny –  trakcja TRITON

 

Dodatkowo istnieje możliwość wykonania zabiegów przy użyciu zmotoryzowanych szyn ruchowych przeznaczonych do ciągłej, biernej mobilizacji stawu kolanowego, biodrowego lub barkowego (ARTROMOT K1 oraz CENTURA). 

2. FIZYKOTERAPIA

 • galwanizacja 
 • jonoforeza 
 • prądy diadynamiczne 
 • TENS 
 • prądy interferencyjne 
 • elektrostymulacja
 • magnetoterapia
 • ultradźwięki
 • fonoforeza 
 • promieniowanie podczerwone 
 • laseroterapia i laseroterapia wysokoenergetyczna
 • krioterapia miejscowa 
 • diatermia krótkofalowa 
 • fala uderzeniowa