GARNIZONOWA PRZYCHODNIA LEKARSKA
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W MODLINIE

05- 160 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. 29 Listopada 105

NIP: 531-14-22-527 REGON: 014825505

Tel.: 22 713 48 39 – rejestracja

22 713 48 34 – sekretariat, 22 713 48 39 / wew. 122 – fax

Garnizonowa Przychodnia Lekarska SPZOZ w Modlinie została utworzona w 1998 r. decyzją Ministra Obrony Narodowej. Przychodnia działa na podstawie zawartych kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia w związku z czym udzielamy świadczeń wszystkim uprawnionym pacjentom. Świadczenia udzielane są w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej, Stomatologicznej Opieki Zdrowotnej.

Gwarantujemy wysoki poziom usług leczniczych i profilaktycznych wykonywanych przez specjalistyczną kadrę lekarzy, wykwalifikowane pielęgniarki oraz techników medycznych z dużym doświadczeniem zawodowym.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług