PORADNIA DZIAŁA RÓWNIEŻ KOMERCYJNIE W WYZNACZONYCH GODZINACH 

Poradnia działa na podstawie zawartego kontraktu z NFZ

Lekarze przyjmujący w poradni:

Lek. med. spec. otolaryngologii Jaroslaw Prus

Lek. med. spec. otolaryngologii Olga Olszewska-Sosińska

Lek. med. spec. otolaryngologii Anna Skonieczna

Zakres usług:

 • Pełen zakres leczenia laryngologicznego
 • Audiometria tonalna i impedancyjna (tympanometria)
 • Diagnostyka i leczenie krwawień z nosa.
 • Pobieranie wycinków z jamy ustnej, nosa i gardła do badania histopatologicznego.
 • Czyszczenie przewodów słuchowych, usuwanie ciał obcych i inne drobne zabiegi laryngologiczne.
 • Diagnostyka i leczenie wycieków ropnych z uszu.
 • Diagnostyka i leczenie osłabienia słuchu.
 • Diagnostyka szumów usznych, wykluczenie nerwiaków nerwu słuchowego.
 • Diagnostyka i leczenie zawrotów głowy, różnicowanie zawrotów głowy pochodzenia błędnikowego, szyjnego czy ośrodkowego.
 • Diagnostyka i leczenie ostrych i przewlekłych bólów gardła, licznych chorób gardła.
 • Diagnostyka i leczenie chorób krtani.
 • Ocena i kwalifikacja do operacji chirurgicznych nosa, gardła, krtani, uszu, guzów szyi.
 • Wydawanie zaświadczeń o stanie zdrowia