logo fundusze europejskie rzeczpospolita polska Unia Europejska

 

Informujemy, że Garnizonowa Przychodnia Lekarska SPZOZ w Modlinie podpisała kontrakt z NFZ w zakresie świadczeń kardiologicznych i okulistycznych. Zapraszamy do zapisów. 

 

INFORMACJA

Zgodnie z art. 287 ust. 2 i art. 325 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (t.j. Dz. U. poz. 2305 z późn. zm.), żołnierze zawodowi oraz żołnierze pełniący terytorialną służbę wojskową zostali objęci prawem do korzystania poza kolejnością ze świadczeń zdrowotnych, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2561 z późn. zm.) udzielanych w podmiotach leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej.
Dokumentem uprawniającym do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej jest legitymacja służbowa stwierdzająca pełnienie zawodowej służby wojskowej lub dokument osobisty stwierdzający pełnienie terytorialnej służby wojskowej
 

Rejestracja

Zakres Badań

Koronawirus

ważne

Podstawowa Opieka Zdrowotna

logo narodowego funduszu zdrowia

Poradnia działa na podstawie zawartego kontraktu z NFZ

Gabinet RTG

Informujemy, że w Przychodni działa nowocześnie wyposażony gabinet RTG.

WAŻNE INFORMACJE

Przed badaniem należy zapisać się osobiście lub telefonicznie dzwoniąc do rejestracji Przychodni pod numer telefonu: 22 713 48 39

Medycyna Pracy

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty poradni medycyny pracy, w której można wykonać komplet badań lekarskich.

Zapraszamy do kontaktu pod numerem 22 713 43 70 lub adresem e-mail: administracja@gplek.pl

Psychotechnika

Serdecznie zapraszamy do wykonania badań psychologicznych w naszej pracowni.

Zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu: 22 713 48 34 lub bezpośrednio z psychologiem: 505 633 836

Aktualności

Działalność Przychodni

Uprzejmie informujemy Pacjentów, że w dalszym ciągu w Polsce nie został odwołany stan epidemii SARS-CoV-2, w związku z powyższym nadal ...

KORONAWIRUS

SZANOWNI PAŃSTWO, W związku z sytuacją epidemiczną w kraju, Garnizonowa Przychodnia Lekarska SPZOZ w Modlinie wprowadziła następujące ograniczenia: - rejestracja ...

KORONAWIRUS

Szanowny Pacjencie, jeżeli wróciłeś z kraju występowania koronawirusa lub miałeś kontakt z osobą zakażoną i zaobserwowałeś u siebie gorączkę, kaszel, ...