Uprzejmie informujemy Pacjentów, że w dalszym ciągu w Polsce nie został odwołany stan epidemii SARS-CoV-2, w związku z powyższym nadal obowiązują zaostrzenia sanitarne dotyczące wszystkich placówek ochrony zdrowia niezależnie od formy ich działalności. 

Przypominamy, że zgodnie z algorytmem postępowania wydanym przez Ministerstwo Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego każdemu Pacjentowi zgłaszającemu chęć wizyty u lekarza najpierw należy udzielić TELEPORADY. W przypadkach gdy jest to niezbędne Pacjent zostanie umówiony na konkretną godzinę do lekarza. Taki sposób ma spowodować ograniczenie możliwości narażenia innych Pacjentów lub personelu medycznego na zarażenie wirusem SARS-CoV-2, co może w przypadku personelu, skutkować kwarantanną, a w konsekwencji zamknięciem / ograniczeniem pracy Przychodni. 

Przypominamy również, że na czas zagrożenia Przychodnia uruchomiła dodatkowo drugi numer telefonu do rejestracji: 22 713 48 24. 

Wyrażamy nadzieję, że przedstawione informację spotkają się ze aprobatą i zrozumieniem. Dbajmy o nasze wspólne bezpieczeństwo.