Garnizonowa Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Modlinie jako Partner realizuje projekt pt. „Budowa ogólnodostępnej platformy wysokiej jakości i dostępności e-usług publicznych w podmiotach leczniczych utworzonych i nadzorowanych przez MON” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest wytworzenie usług świadczonych drogą elektroniczną celem poprawy dostępności, jakości i efektywności świadczeń zdrowotnych realizowanych przez podmioty lecznicze utworzone i nadzorowane przez MON.

W ramach projektu przewiduje się uruchomienie następujących e-usług:

  • udostępnienie elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) celem poprawy dostępności do danych medycznych oraz jej wymianę z innymi uprawnionymi podmiotami zgodnie z obowiązującymi przepisami
  • e-Rejestracja celem poprawy efektywności i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych
  • e-Analizy celem optymalizacji zarządczej po stronie podmiotów leczniczych oraz Ministerstwa Obrony Narodowej (typ usługi A2A) – funkcjonalnie powiązanej z usługą e-Rejestracji

Cel projektu: zwiększanie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjnych i komunikacyjnych

Beneficjent: Ministerstwo Obrony Narodowej

Partnerzy: Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie, Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w Warszawie, 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie, 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Krakowie, 6 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Dęblinie, 7 Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią SPZOZ w Gdańsku, 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy, 105 Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Żarach, 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu, 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Szczecinie, 115 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Helu, 116 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Opolu, 23 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SPZOZ w Lądku-Zdroju, Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Bielsku-Białej, Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Gorzowie Wlkp., Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Grudziądzu, Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Gubinie, Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Kołobrzegu, Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Koszalinie, Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Poznaniu, Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Siedlcach, Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Stargardzie, Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Szczecinku, Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Świdwinie, Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Toruniu, Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Ustce, Garnizonowa Przychodnia Lekarska SPZOZ w Modlinie oraz Specjalistyczna Przychodnia Lekarska dla Pracowników Wojska SPZOZ w Warszawie

Całkowita wartość projektu: 68 649 495,40 zł
Kwota wydatków kwalifikowalnych: 68 649 495,40 zł
Kwota unijnego dofinansowania: 57 783 099,14 zł

Data rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu: od 01.06.2020 r. do 31.10.2023 r.