Ogłoszono:Termin składania ofert:Termin otwarcia ofert:Znak postępowania
25 czerwca 2020 r. 6 lipca 2020 r.6 lipca 2020 r.ZP/2/2020
Dostawa urządzeń medycznych
Status: ROZSTRZYGNIĘTE

ZP/2/2020

Działając na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych 
w Garnizonowej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Modlinie,

DYREKTOR

Garnizonowej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Modlinie,

ul. 29 Listopada 105, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki,

zaprasza

do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na dostawę urządzeń medycznych

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Załączniki w wersji do edycji: