Opublikowano w dniu: 29.11.2023 r.
Działając na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych obowiązującego w Garnizonowej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Modlinie,
zapraszamy do składania ofert w postępowaniu Nr  ZP/3/2023 prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:
Obsługę informatyczną Garnizonowej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Modlinie

Oferty należy składać do dnia 7 grudnia 2023 r. do godz.: 10:00 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

  1. Zapytanie ZP/3/2023 wraz załącznikami (.doc)
  2. Zapytanie ZP/3/2023 wraz z załącznikami (.pdf)
 
 Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 129 999 zł netto.