Nieobecności lekarzy – LIPIEC 2018

Informujemy, że wymienieni poniżej lekarze z powodu zgłoszonej nieobecności nie będą świadczyli usług medycznych we wskazanych terminach: Dr Krzysztof Opaliński (POZ) – NIE PRZYJMUJE w dniach – 16.07 – 29.07.2018 r. Dr Dorota Tarnopolska (POZ) – NIE PRZYJMUJE w dniach – 16.07 – 29.07.2018 r. Dr Przemysław Makowski (Chirurg) – NIE PRZYJMUJE w dniach – 16.07 – 19.08.2018 r. Serdecznie przepraszamy […]

Klauzula informacyjna

Szanowni Pacjenci mając na względzie uregulowania zawarte w art. 13 ust. 1 oraz 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej […]

Nieobecności lekarzy – Czerwiec 2018

Informujemy, że wymienieni poniżej lekarze z powodu zgłoszonej nieobecności nie będą świadczyli usług medycznych we wskazanych terminach: Dr Maciej Rudzki – NIE PRZYJMUJE w dniu – 1.06.2018 r. Dr Małgorzata Stadnik-Borowiec – NIE PRZYJMUJE w dniach 4 – 5.06.2018 r.  Dr Paweł Newski – NIE PRZYJMUJE w dniu 15.06.2018 r. Serdecznie przepraszamy za utrudnienia.

Nieobecności lekarzy – Kwiecień 2018

Informujemy, że wymienieni poniżej lekarze z powodu zgłoszonej nieobecności nie będą świadczyli usług medycznych we wskazanych terminach: GABINET RTG – NIE PRZYJMUJE – w dniu 12.04.2018 r Dr Maciej Rudzki (Gab. Pediatryczny) – NIE PRZYJMUJE w dniu – 18.04.2018 r Serdecznie przepraszamy za utrudnienia.

Nieobecności lekarzy – Marzec 2018

Informujemy, że wymienieni poniżej lekarze z powodu zgłoszonej nieobecności nie będą świadczyli usług medycznych we wskazanych terminach: Dr Maciej Rudzki – NIE PRZYJMUJE w dniach – od 5.03 do 9.03.2018 r. Dr Dorota Tarnopolska – NIE PRZYJMUJE w dniu 13.03.2018 r.  Dr Paweł Newski – NIE PRZYJMUJE w dniach 29 -30.03.2018 r. Serdecznie przepraszamy za utrudnienia.

Konkurs ofert GPLek./KO/01/2018

OGŁOSZENIE Dyrektor Garnizonowej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Modlinie ul. 29 Listopada 105, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki Działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1638) Garnizonowej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Modlinie jako Udzielający Zamówienia przedstawia warunki udziału w postępowaniu […]

Wojskowa Służba Zdrowia podczas obchodów Święta Wojska Polskiego w dniu 15 sierpnia 2017 r.

Wojskowa Służba Zdrowia podczas obchodów Święta Wojska Polskiego w dniu 15 sierpnia 2017 r. Po raz kolejny w trakcie Festynu Żołnierskiego organizowanego z okazji Święta Wojska Polskiego zaprezentowana zostanie wojskowa służba zdrowia. Dnia 15 sierpnia 2017 r. przy ul. Myśliwieckiej 3/5/7 placówki podległe Departamentowi Wojskowej Służby Zdrowia MON rozstawią 9 namiotów, w których zaoferują szeroki wachlarz usług […]

Bezpłatne badania profilaktyczne

Garnizonowa Przychodnia Lekarska SPZOZ w Modlinie serdecznie zaprasza do wykonania bezpłatnych badani i konsultacji w ramach akcji biała sobota, która odbędzie się w dniu 27 maja 2017 r. w godzinach 9:00-14:00. W trakcie trwania akcji będzie istniała możliwość wykonania m.in. badania USG stawów kolanowych wraz z  konsultacją magistra fizjoterapii OBOWIĄZUJĄ ZAPISY W REJESTRACJI! TEL.: 22 713 […]

Informacja dla Pacjentów

UPRZEJMIE INFORMUJEMY PACJENTÓW,że od dnia 13.02.2017 r. będzie możliwość zostawienia w rejestracji zapotrzebowania na leki tylko w przypadku kontynuacji leczenia (wg określonego wzoru dostępnego w rejestracji oraz na stronie internetowej Garnizonowej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Modlinie pod adresem gplek.pl) iAby otrzymać receptę w drodze porady receptowej muszą zostać spełnione następujące warunki:– recepta musi być niezbędna do […]

Biała sobota

UWAGA!!! Dodatkowo od godziny 10:00 konsultacje prowadzić będzie lek. med. Marcin OZDARSKI, w związku z tym zapraszamy Pacjentów, który wykonają badanie spirometryczne do omówienia wyników. Informujemy także, że badanie krwi będzie można wykonać od godziny 9:00 do godziny 10:00. Spirometria wykonywana będzie w godzinach: 12:00-14:00 Badanie audiometryczne w godzinach 9:00-12:00. Pozostałe badania i konsultacje odbędą się […]