UPRZEJMIE INFORMUJEMY PACJENTÓW,
że od dnia 13.02.2017 r. będzie możliwość zostawienia w rejestracji zapotrzebowania na leki tylko w przypadku kontynuacji leczenia (wg określonego wzoru dostępnego w rejestracji oraz na stronie internetowej Garnizonowej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Modlinie pod adresem gplek.pl) 
i
Aby otrzymać receptę w drodze porady receptowej muszą zostać spełnione następujące warunki:
– recepta musi być niezbędna do kontynuacji leczenia,
– porada receptowa musi być uzasadniona stanem zdrowia pacjenta,
– stan zdrowia pacjenta musi być odzwierciedlony w dokumentacji medycznej pacjenta (wywiad lekarski, ważne zaświadczenie od specjalisty, badania laboratoryjne, diagnostyczne  itp.
i

Recepty lub zlecenia na wyroby medyczne mogą zostać przekazane:
– osobie imiennie upoważnionej przez pacjenta albo przedstawicielowi ustawowemu pacjenta;
– osobie trzeciej, bez szczegółowego określania tych osób jeśli Pacjent tak oświadczy.

i

Zmiany te umożliwiają wystawienie recepty bez uprzedniego, osobistego zbadania pacjenta ale wyłącznie w oparciu o decyzję lekarza. Oznacza to, że nie każdy pacjent otrzyma receptę bez konieczności poddania się badaniu lekarskiemu. 
Po odbiór recepty będzie można zgłosić się za 2 dni do Rejestracji Przychodni od godziny 11.00 od dnia złożenia zapotrzebowania.

i
Ponadto uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość zapisania się na poradę do  lekarza POZ na termin bardziej odległy. Każdy lekarz będzie miał zarezerwowane 2 miejsca na taką poradę, w dniu swoich przyjęć.
Jednocześnie prosimy pacjentów o przeanalizowanie swoich potrzeb odnośnie porad receptowych odpowiednio wcześnie, aby nie być niemile zaskoczonym brakiem możliwości otrzymania recepty na tzw. „ostatnią chwilę” oraz o to, aby nie korzystać z tego rodzaju porady częściej niż raz w miesiącu.