OGŁOSZENIE

Dyrektor Garnizonowej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Modlinie

ul. 29 Listopada 105, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki

Działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej 
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1638) Garnizonowej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Modlinie jako Udzielający Zamówienia przedstawia warunki udziału w postępowaniu prowadzonym 

ogłasza konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług pielęgniarskich