Opublikowano w dniu: 6 czerwca 2022 r.

Działając na podstawie Regulaminu
Udzielania Zamówień Publicznych obowiązującego w Garnizonowej Przychodni
Lekarskiej SPZOZ w Modlinie,

zapraszamy do składania ofert w postępowaniu Nr  ZP/3/2022 prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:

Usługę przeglądu technicznego urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych w budynku Garnizonowej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Modlinie przy ul. 29 Listopada 105, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki

Oferty należy składać do dnia 17 czerwca 2022 r. do godz.: 10:00

DOKUMENTY DO POBRANIA:

  1. Zapytanie ZP/3/2022 wraz załącznikami (pdf.)

  2. Zapytanie ZP/3/2022 wraz załącznikami (.doc)

Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć łączną kwotę 30 000,00 zł brutto (przegląd + roboczogodziny usług opcjonalnych).

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (.pdf)

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (.pdf)