Opublikowano w dniu: 25 września 2023 r.
Działając na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych obowiązującego w Garnizonowej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Modlinie,
zapraszamy do składania ofert w postępowaniu Nr  ZP/1/2023 prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:
Dostawę urządzeń medycznych dla Garnizonowej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Modlinie

Oferty należy składać do dnia 2 października 2023 r. do godz.: 10:00 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

  1. Zapytanie ZP/1/2023 wraz załącznikami (.pdf)
  2. Zapytanie ZP/1/2023 wraz załącznikami(.doc)
 

 Odpowiedzi na pytania (.pdf) – opublikowano 28.09.2023 r. 

Garnizonowa Przychodnia Lekarska SPZOZ w Modlinie informuje, że na realizację zamówienia prowadzonego pod numerem ZP/1/2023 zamierza przeznaczyć kwotę:

  1. Pakiet Nr 1 – 52 000,00 zł brutto
  2. Pakiet Nr 2 – 19 000,00 zł brutto
  3. Pakiet Nr 3 – 58 000,00 zł brutto
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT – opublikowano w dniu 02.10.2023 r.
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT – opublikowano w dniu 04.10.2023 r.