Opublikowano w dniu: 25 stycznia 2022 r.
Działając na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych obowiązującego w Garnizonowej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Modlinie,
zapraszamy do składania ofert w postępowaniu Nr  ZP/1/2022 prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:
„Wykonywanie przeglądów technicznych i konserwacji aparatury medycznej w Garnizonowej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Modlinie”

Oferty należy składać do dnia 1 lutego 2022 r. do godz.: 11:45

DOKUMENTY DO POBRANIA:

  1. Zapytanie ofertowe Nr ZP/1/2022 (.pdf)
  2. Załącznik Nr 1 – formularz ofertowy (.doc)
  3. Załącznik Nr 2 – formularz ilościowo-cenowy (.xls)
  4. Załącznik Nr 3 – wykaz wykonanych usług (.doc)
  5. Załącznik Nr 4 – projekt umowy – przeglądy i konserwacje (.doc)

Informacja o kwotach jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (.pdf) 

Opublikowano: 1 lutego 2022 r. 

Informacja z otwarcia ofert (.pdf)

Opublikowano: 1 lutego 2022 r. 

Informacja wyborze najkorzystniejszych ofert w Postępowaniu ZP/1/2022(.pdf)

Opublikowano: 4 lutego 2022 r.