Opublikowano w dniu: 15 listopada 2021 r.
Działając na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych obowiązującego w Garnizonowej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Modlinie,
zapraszamy do składania ofert w postępowaniu Nr  ZP/1/2021 prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:
„Wykonywanie przeglądów technicznych i konserwacji aparatury medycznej oraz przeprowadzania testów specjalistycznych aparatury rentgenowskiej w Garnizonowej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Modlinie”

Oferty należy składać do dnia 29 listopada 2021 r. do godz.: 12:00

DOKUMENTY DO POBRANIA:

  1. Zapytanie ofertowe Nr ZP/1/2021 (.pdf)
  2. Załącznik Nr 1 – formularz ofertowy (.doc)
  3. Załącznik Nr 2 – formularz ilościowo-cenowy (.xls)
  4. Załącznik Nr 3 – wykaz wykonanych usług (.doc)
  5. Załącznik Nr 4 – projekt umowy – przeglądy i konserwacje (.doc)
  6. Załącznik Nr 5 – projekt umowy – testy specjalistyczne (.doc)

 

Odpowiedzi na pytania do treści zapytania ofertowego (.pdf)

Opublikowano: 23 listopada 2021 r.

 

Informacja o kwotach jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (.pdf)

Opublikowano: 29 listopada 2021 r.

 

Informacja z otwarcia ofert – KOREKTA! (.pdf)

Opublikowano: 29 listopada 2021 r.

 

Wybór najkorzystniejszych ofert w postępowaniu Nr ZP/1/2021 (.pdf)

Opublikowano: 14 grudnia 2021 r.