KONKURS OFERT NR GPLEK/KO/02/2023

OGŁOSZENIE Dyrektor GarnizonowejPrzychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Modlinieul. 29 Listopada 105,05-160 Nowy Dwór Mazowiecki OGŁASZA KONKURS OFERT NAUDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIEAMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia2011r. o działalności leczniczej(t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 633 z późn. zm.) oraz w związku z ustawą zdnia […]

2022

Sprawozdanie z wykonania planu działalności GPL SPZOZ w Modlinie Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej GPL SPZOZ w Modlinie Plan działalności GPL SPZOZ w Modlinie

2021

Sprawozdanie z wykonania planu działalności GPL SPZOZ w Modlinie Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej GPL SPZOZ w Modlinie Plan działalności GPL SPZOZ w Modlinie

KONKURS OFERT NR GPLEK/KO/01/2023

OGŁOSZENIE Dyrektor Garnizonowej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Modlinie, ul.29 Listopada 105, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 633) oraz w […]

KONKURS OFERT GPLEK/KO/13/2022

OGŁOSZENIE Dyrektor Garnizonowej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Modlinie, 29 Listopada 105, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 633) oraz w związku […]

KONKURS OFERT GPLEK/KO/12/2022

OGŁOSZENIE Dyrektor Garnizonowej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Modlinie ul. 29 Listopada 105, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 633 z późn. […]

KONKURS OFERT NR GPLEK/KO/11/2022

OGŁOSZENIE Dyrektor Garnizonowej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Modlinie, 29 Listopada 105, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki ogłasza konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 633 z późn. zm.) […]

KONKURS OFERT NR GPLEK/KO/10/2022

OGŁOSZENIE Dyrektor Garnizonowej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Modlinie ul. 29 Listopada 105, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE LECZNICTWA STOMATOLOGICZNEGO na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 633 z późn. […]