KONKURS OFERT – ZASTĘPCA DYREKTORA DS LECZNICTWA II OGŁOSZENIE

Nowy Dwór Mazowiecki 10 kwietnia 2024 r.   DYREKTOR GARNIZONOWEJ PRZYCHODNI LEKARSKIEJ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W MODLINIE 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki ul. 29 Listopada 105 www.gplek.pl; tel.  22 713 48 34, fax  22 713 00 53  na podstawie  art. 49 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, (t.j. Dz. U. z 2023 […]

KONKURS OFERT – ZASTĘPCA DS LECZNICTWA GPL SPZOZ W MODLINIE

DYREKTOR GARNIZONOWEJ PRZYCHODNI LEKARSKIEJ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W MODLINIE 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki ul. 29 Listopada 105 www.gplek.pl; tel.  22 713 48 34, fax  22 713 00 53 na podstawie  art. 49 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 991 z późn. zm.) OGŁASZA KONKURS […]

2023

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej GPL SPZOZ w Modlinie

KONKURS OFERT GPLEK/KO/01/2024 (AOS)

OGŁOSZENIE Dyrektor Garnizonowej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Modlinie, 29 Listopada 105, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 633 z późn. zm.) […]

KONKURS OFERT NR GPLEK/KO/13/2023 (AOS)

OGŁOSZENIE Dyrektor Garnizonowej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Modlinie 29 Listopada 105, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 633 z późn. zm.) oraz […]

KONKURS OFERT NR GPLEK/KO/12/2023 (POZ)

OGŁOSZENIE Dyrektor Garnizonowej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Modlinie ul. 29 Listopada 105, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 633 z późn. […]

KONKURS OFERT NR GPLEK/KO/11/2023 (SPEC.REHAB)

OGŁOSZENIE Dyrektor Garnizonowej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Modlinie ul. 29 Listopada 105, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki ogłasza konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji ambulatoryjnej na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej(t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 633 z późn. zm.) oraz […]

KONKURS OFERT NR GPLEK/KO/10/2023 (PSYCHIATRIA)

OGŁOSZENIE Dyrektor Garnizonowej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Modlinie ul. 29 Listopada 105, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIEAmbulatoryjnej Opieki Psychiatrycznej dla dorosłych na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej(t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 633 z późn. […]

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych GPLek/KO/09/2023.

OGŁOSZENIE   Dyrektor Garnizonowej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Modlinie ul. 29 Listopada 105, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIEAMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej(t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 633 z późn. zm.) […]

ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZP/3/2023

Opublikowano w dniu: 29.11.2023 r. Działając na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych obowiązującego w Garnizonowej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Modlinie, zapraszamy do składania ofert w postępowaniu Nr  ZP/3/2023 prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: „Obsługę informatyczną Garnizonowej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Modlinie” Oferty należy składać do dnia 7 grudnia 2023 r. do godz.: 10:00  DOKUMENTY […]