KONKURS OFERT NR GPLEK/KO/04/2022

OGŁOSZENIE Dyrektor Garnizonowej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Modlinie, 29 Listopada 105, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE LECZNICTWA STOMATOLOGICZNEGO na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 633) oraz w związku z […]

Zapytanie ofertowe Nr ZP/2/2022

Opublikowano w dniu: 5 kwietnia 2022 r. Działając na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych obowiązującego w Garnizonowej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Modlinie, zapraszamy do składania ofert w postępowaniu Nr  ZP/2/2022 prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: „Dostawę zestawu do videostroboskopii z fiberoskopem dla Garnizonowej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Modlinie” Oferty należy składać do dnia 13 […]

KONKURS OFERT NR GPLEK/KO/3/2022

OGŁOSZENIE Dyrektor Garnizonowej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Modlinie ul. 29 Listopada 105, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 633) oraz w […]

KONKURS OFERT NR GPLEK/KO/2/2022

OGŁOSZENIE Dyrektor Garnizonowej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Modlinie, 29 Listopada 105, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 633) oraz w związku […]

KONKURS OFERT NR GPLEK/KO/1/2022

OGŁOSZENIE Dyrektor Garnizonowej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Modlinie, 29 Listopada 105, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki ogłasza konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji ambulatoryjnej na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r., poz. 711 z późn. zm.) oraz art. 146 ust. […]

Zapytanie ofertowe Nr ZP/1/2022

Opublikowano w dniu: 25 stycznia 2022 r. Działając na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych obowiązującego w Garnizonowej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Modlinie, zapraszamy do składania ofert w postępowaniu Nr  ZP/1/2022 prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: „Wykonywanie przeglądów technicznych i konserwacji aparatury medycznej w Garnizonowej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Modlinie” Oferty należy składać do dnia […]

KONKURS OFERT GPLEK/KO/11/2021

Udzielający zamówienia: Garnizonowa Przychodnia Lekarska SPZOZ w Modlinie ul. 29 Listopada 105, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki Tel.: 22 713 48 34 , fax: 22 713 00 53 numer sprawy: GPLek./KO/11/2021 z dnia 26 listopada 2021 r. OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT Działając na podstawie Regulaminu przeprowadzania konkursów ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Garnizonowej Przychodni Lekarskiej […]

Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora – Głównego Księgowego

DYREKTORGarnizonowej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Modlinie ul. 29 Listopada 105, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki KRS: 0000187145, NIP: 5311422527, REGON: 014825505 ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora– Głównego Księgowego Osoba zgłaszająca się do konkursu powinna spełniać wymagania kwalifikacyjne zgodnie z art. 54 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2019 […]

Zapytanie ofertowe Nr ZP/1/2021

Opublikowano w dniu: 15 listopada 2021 r. Działając na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych obowiązującego w Garnizonowej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Modlinie, zapraszamy do składania ofert w postępowaniu Nr  ZP/1/2021 prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: „Wykonywanie przeglądów technicznych i konserwacji aparatury medycznej oraz przeprowadzania testów specjalistycznych aparatury rentgenowskiej w Garnizonowej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w […]

KONKURS OFERT NR GPLek/KO/10/2021

    OGŁOSZENIE   Dyrektor Garnizonowej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Modlinie ul. 29 Listopada 105, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki   ogłasza konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej   na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r., poz. 711 […]