KONKURS OFERT NR GPLEK/KO/10/2023 (PSYCHIATRIA)

OGŁOSZENIE Dyrektor Garnizonowej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Modlinie ul. 29 Listopada 105, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIEAmbulatoryjnej Opieki Psychiatrycznej dla dorosłych na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej(t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 633 z późn. […]

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych GPLek/KO/09/2023.

OGŁOSZENIE Dyrektor Garnizonowej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Modlinie ul. 29 Listopada 105, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIEAMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej(t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 633 z późn. zm.) oraz […]

ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZP/3/2023

Opublikowano w dniu: 29.11.2023 r. Działając na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych obowiązującego w Garnizonowej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Modlinie, zapraszamy do składania ofert w postępowaniu Nr  ZP/3/2023 prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: „Obsługę informatyczną Garnizonowej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Modlinie” Oferty należy składać do dnia 7 grudnia 2023 r. do godz.: 10:00  DOKUMENTY […]

KONKURS OFERT NR GPLEK/KO/08/2023

OGŁOSZENIE Dyrektor Garnizonowej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Modlinie ul. 29 Listopada 105, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki ogłasza konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji ambulatoryjnej na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej(t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 633 z późn. zm.) oraz […]

KONKURS OFERT NR GPLEK/KO/07/2023

OGŁOSZENIE Dyrektor Garnizonowej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Modlinie ul. 29 Listopada 105, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki ogłasza konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji ambulatoryjnej na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 633 z późn. zm.) […]

ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZP/2/2023

Opublikowano w dniu: 10 października 2023 r. Działając na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych obowiązującego w Garnizonowej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Modlinie, zapraszamy do składania ofert w postępowaniu Nr  ZP/2/2023 prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: „Sukcesywnej dostawie azotu ciekłego do Garnizonowej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Modlinie” Oferty należy składać do dnia 20 października 2023 […]

KONKURS OFERT NR GPLEK/KO/06/2023

OGŁOSZENIE Dyrektor Garnizonowej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Modlinie ul. 29 Listopada 105, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 633 z późn. […]

KONKURS OFERT NR GPLEK/05/2023

OGŁOSZENIE Dyrektor Garnizonowej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Modlinie 29 Listopada 105, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE LECZNICTWA STOMATOLOGICZNEGO na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 633 z późn. zm.) oraz […]

ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZP/1/2023

Opublikowano w dniu: 25 września 2023 r. Działając na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych obowiązującego w Garnizonowej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Modlinie, zapraszamy do składania ofert w postępowaniu Nr  ZP/1/2023 prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: „Dostawę urządzeń medycznych dla Garnizonowej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Modlinie” Oferty należy składać do dnia 2 października 2023 r. […]

KONKURS OFERT NR GPLEK/KO/04/2023

OGŁOSZENIE Dyrektor Garnizonowej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Modlinie ul. 29 Listopada 105, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 633 z późn. […]