Uprzejmie informujemy wszystkich Pacjentów, iż zmianie uległy numery telefonów wojskowej sieci telefonicznej oraz numery cywilne w Garnizonowej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Modlinie:

Rejestracja: 22 713 48 39 
Stomatologia: 261 862 389
Pediatria: 261 862 381
 

Pragniemy zwrócić uwagę, iż w przypadku wojskowej sieci telefonicznej (numery rozpoczynające się od 261) nie należy używać numeru kierunkowego, a jedynie wpisać całość podanego wyżej numeru.

Uprzejmie informujemy, że zmianie uległy również numery telefonów do administracji:

Dyrektor: 22 713 48 33

Sekretariat: 22 713 48 34 , fax 22 713 00 53

Główna Księgowa: 22 713 48 24

Pielęgniarka Koordynująca: 22 713 48 24

Dział kard, płac i rozliczeń z NFZ: 22 713 48 34

Dział administracji, zamówień publicznych: 22 713 48 34