Opublikowano w dniu: 5 lipca 2024 r.

Działając na podstawie Regulaminu
Udzielania Zamówień Publicznych obowiązującego w Garnizonowej Przychodni
Lekarskiej SPZOZ w Modlinie,

zapraszamy do składania ofert w postępowaniu Nr  ZP/2/2024 prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:

Usługę przeglądu technicznego urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych w budynkach Garnizonowej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Modlinie.

Oferty należy składać do dnia 12 lipca 2024 r. do godz.: 10:00

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Zapytanie ZP/2/2024 wraz załącznikami (pdf.)

Zapytanie ZP/2/2024 wraz załącznikami (.doc)

Załącznik Nr 1 – korekta 

Odpowiedzi na pytania zadane do treści zapytania ofertowego – opublikowano w dniu 10.07.2024 r.

Załączniki do odpowiedzi na pytania – opublikowano w dniu 10.07.2024 r.

Zamawiający zawiadamia o przesunięciu terminu składania ofert do dnia 16 lipca 2024 r. do godz.: 10:00

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 49 200,00 zł brutto

Informacja z otwarcia ofert – opublikowano w dniu 17.07.2024 r. 

Informacja o unieważnieniu postępowania Nr ZP/2/2024 r. – opublikowano w dniu 19.07.2024 r.