Opublikowano w dniu: 10 października 2023 r.
Działając na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych obowiązującego w Garnizonowej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Modlinie,
zapraszamy do składania ofert w postępowaniu Nr  ZP/2/2023 prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:
Sukcesywnej dostawie azotu ciekłego do Garnizonowej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Modlinie

Oferty należy składać do dnia 20 października 2023 r. do godz.: 10:00 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

  1. Zapytanie ZP/2/2023 wraz załącznikami (.doc)
  2. Załącznik Nr 1.2 – formularz asortymentowo-cenowy(.xlsx)
 
Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 32 000,00 zł brutto
 
Informacja z otwarcia ofert – opublikowano 20.10.2023 r. 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY – opublikowano 25.10.2023 r.