Opublikowano w dniu: 5 kwietnia 2022 r.

Działając na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych obowiązującego w Garnizonowej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Modlinie,

zapraszamy do składania ofert w postępowaniu Nr  ZP/2/2022 prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:

Dostawę zestawu do videostroboskopii z fiberoskopem dla Garnizonowej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Modlinie

Oferty należy składać do dnia 13 kwietnia 2022 r. do godz.: 10:00 (UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT)

DOKUMENTY DO POBRANIA:

  1. Zapytanie ZP/2/2022 wraz załącznikami (.pdf)
  2. Zapytanie ZP/2/2022 wraz załącznikami(.doc)
  3. Odpowiedzi na pytania dot. treści zapytania ofertowego (pdf) opublikowano w dniu 8 kwietnia 2022 r.
  4. Odpowiedzi na pytania dot. treści zapytania ofertowego – cześć 2 (pdf) opublikowano w dniu 8 kwietnia 2022 r.
  5. Odpowiedzi na pytania dot. treści zapytania ofertowego – cześć 3 (pdf) opublikowano w dniu 11 kwietnia 2022 r.
 
Garnizonowa Przychodnia Lekarska SPZOZ w Modlinie informuje, że na realizację zamówienia prowadzonego pod numerem ZP/2/2022 zamierza przeznaczyć kwotę 130 000,00 zł brutto.