Serdecznie zapraszamy do wykonania badań psychologicznych w naszej pracowni następujących badań:

  • Badania psychologiczne kierowców zawodowych (kategoria C, CE, D, DE), wykonujących przewóz drogowy, prowadzących pojazdy uprzywilejowane, instruktorzy i egzaminatorzy
  • Badania psychologiczne kierowców skierowanych przez organ wydający prawo jazdy np. za przekroczenie punktów lub jazdę pod wpływem alkoholu, narkotyków, sprawców wypadków drogowych itp.
  • Badania psychologiczne dla osób prowadzących pojazdy służbowe, operatorów maszyn, badania wysokościowe oraz inne zawody wymagające sprawności psychofizycznych.
  • Badania psychologiczne kuratorów, sędziów, prokuratorów.
  • Badanie psychologiczne osób ubiegających się o pozwolenie na broń lub posiadających pozwolenie na broń.
  • Badania psychologiczne detektywów
  • Badanie psychologiczne ochroniarzy 
  • Badania psychologiczne  osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na nabywanie i przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego
  • Badania psychologiczne osób ubiegających się lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą lub bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
  • Badanie psychologiczne Inspektorów Transportu Drogowego 

Psychologiem uprawnionym do wykonywania badań jest Pani Sylwia CABAN-MOSUR 

W przypadku badań grupowych istnieje możliwość negocjacji cen (nie dotyczy badań dla których ustalono cenę ustawowo) 

Zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu: 22 713 48 34 lub bezpośrednio z psychologiem: 505 633 836

Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość wykonania również badań lekarskich wraz z badaniami psychotechnicznymi w ciągu jednego dnia!