Postępowanie nr: ZP/1/2024

Dostawa echokardiografu do Garnizonowej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Modlinie.

Prowadzone w trybie: Art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp

Termin składania ofert: 14.06.2024 r. godz.: 9:00

Postępowanie prowadzone jest pod adresem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-13212a3d-1f2b-11ef-bfd3-e6cc5d6d04e5

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (.pdf)

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia kwotę 180 000,00 zł brutto