Lekarze orzecznicy przyjmujący w poradni:

Lek. spec. Marek Popiel 

Lek. spec. Zbigniew Mucha

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty poradni medycyny pracy, w której można wykonać komplet następujących badań lekarskich: 

 • Badania lekarskie dla kierowców zawodowych wykonujących przewóz drogowy (kategoria B, C, D) lub prowadzący pojazdy uprzywilejowane lub taksówkarze – wstępne lub okresowe.
 • Badania lekarskie dla osób obiegających się o kategorię A lub B albo przedłużających prawo jazdy ww. kategorii.
 • Badanie lekarskie dla kierowców kategorii A lub B z zakresu medycyny pracy (przedstawiciele handlowi, pojazdy służbowe – osoby nie zatrudniono jaki kierowcy).
 • Badanie lekarskie dla operatorów maszyn (np. wózków widłowych) wstępne oraz okresowe.
 • Badanie lekarskie dla osób pracujących na wysokościach (powyżej 3m) wstępne lub okresowe.
 • Badanie lekarskie dla osób ubiegających się  o pozwolenie na broń (broń gazowa, bojowa, sportowa oraz pneumatyczna).
 • Badanie wstępne lekarskie oraz psychologiczne kuratorów, sędziów, prokuratorów, syndyków.
 • Badanie lekarskie  posiadających lub ubiegających się o licencję detektywa.
 • Badania lekarskie osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na nabywanie oraz przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego lub posiadających prawo do kierowania działalnością gospodarczą lub bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.
 • Badania lekarskie wstępne lub okresowe dla ubiegających się o licencję pracowników ochrony fizycznej.
 • Badania lekarskie wstępne i okresowe inspektorów transportu drogowego.
 • Badanie lekarskie medycyny pracy okresowe, wstępne lub kontrolne wraz z wydaniem zaświadczenia.
 • Wydanie orzeczenia do celów sanitarno-epidemiologicznych.

Dysponujemy możliwością wykonania dodatkowych badań takich jak badanie psychotechniczne, RTG, spirometria, audiometria, EKG oraz badania laboratoryjne na miejscu. 

Komplet badań zakończony orzeczeniem możemy wykonać w ciągu jednego dnia!

Dla większych grup istnieje możliwość negocjacji ceny! 

Wszystkie badania wykonujemy w naszych placówkach na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego – Modlina Twierdzy.