Informujemy, że w Przychodni działa nowocześnie wyposażony gabinet RTG.

W Przychodni zamontowany został kostno-płucny cyfrowy aparat rentgenowski SIEMENS Multix Select DR.

Aparat składa się z lampy zawieszonej na jezdnej kolumnie podłogowej, stołu o stałej wysokości, statywu do zdjęć odległościowych oraz płaskiego detektora cyfrowego. System  pozwala na pokrycie 190 cm, a więc zakres badania obejmuje całego pacjenta.

Multix Select DR posiada zaawansowany system obróbki zdjęć, dzięki któremu wstępna  wizualizacja zdjęcia jest widoczna już po 5 sekundach, zaś ostateczna po 10 sekundach od  wykonania ekspozycji. 

Kolejną zaletą aparatu jest system automatycznego doboru dawki, co zapobiega nadmiernemu  narażeniu pacjenta na promieniowanie. Dodatkowo badanie może być wykonane w pozycji  leżącej, siedzącej lub stojącej.

Pracownia wyposażona jest również w urządzenie VATECH Pax-i 3D GREEN. Aparat jest urządzeniem 3 w 1, tzn. umożliwia wykonanie zdjęć pantomograficznych, cefalometrycznych a także tomograficznych 3D (CBCT). Aparat przystosowany jest do wykonania zdjęć u osób niepełnosprawnych. 

W celu uzyskania aktualnych informacji o pracy gabinetu prosimy o kontakt z rejestracją.

WAŻNE INFORMACJE:

Przed badaniem należy zapisać się osobiście lub telefonicznie dzwoniąc do rejestracji Przychodni pod numer telefonu: 22 713 48 39

Uprzejmie informujemy, że działając na podstawie §3 ust. 2-3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz. U. z 2013 poz. 1015) wykonanie badania lub leczenia z użyciem promieniowania rentgenowskiego wymaga dostarczenia przez Pacjenta skierowania od lekarza. 

Dotyczy to również sytuacji, w której badanie jest opłacane przez Pacjenta!

Informujemy również, że działając na podstawie §4 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej ( Dz. U. z 2013 poz. 1015) wykonanie procedury radiologicznej u osób poniżej 16 roku życia należy odnotować w książce zdrowia dziecka.

W związku z powyższym, prosimy o dostarczenie książek zdrowia dziecka przez rodziców lub opiekunów podczas wizyt w poradni RTG.

Poniżej przedstawiamy przykładowe zdjęcia wykonane aparatem VATECH Pax-i 3D GREEN: