Informacja dotycząca udzielania świadczeń opieki zdrowotnej oraz pracy aptek ogólnodostępnych w dniu 12 listopada 2018 r.

INFORMACJA DOTYCZĄCA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ PRACY APTEK OGÓLNODOSTĘPNYCH W DNIU 12 LISTOPADA 2018 R. W celu zapewnienia bezpieczeństwa ...

Nieobecności lekarzy – PAŹDZIERNIK 2018

Informujemy, że wymienieni poniżej lekarze z powodu zgłoszonej nieobecności nie będą świadczyli usług medycznych we wskazanych terminach: Dr Krzysztof OPALIŃSKI ...

Nieobecności lekarzy – WRZESIEŃ 2018

Informujemy, że wymienieni poniżej lekarze z powodu zgłoszonej nieobecności nie będą świadczyli usług medycznych we wskazanych terminach: Dr Krzysztof OPALIŃSKI ...

Nieobecności lekarzy – SIERPIEŃ 2018

nformujemy, że wymienieni poniżej lekarze z powodu zgłoszonej nieobecności nie będą świadczyli usług medycznych we wskazanych terminach: Dr Paweł NEWSKI ...

Nieobecności lekarzy – LIPIEC 2018

Informujemy, że wymienieni poniżej lekarze z powodu zgłoszonej nieobecności nie będą świadczyli usług medycznych we wskazanych terminach: Dr Krzysztof Opaliński ...

Klauzula informacyjna

Szanowni Pacjenci mając na względzie uregulowania zawarte w art. 13 ust. 1 oraz 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) ...