Poradnia działa na podstawie zawartego kontraktu z NFZ

Psychologowie przyjmujący w poradni:

specjalista psycholog kliniczny/psychoterapeuta mgr Sylwia Szymańska

W poradni leczenia uzależnień leczone są osoby uzależnione np. od alkoholu, czy hazardu.

Do poradni leczenia uzależnień wymagane jest skierowanie.

Każdy pacjent korzystający z pomocy poradni ma prawo do bezpłatnych porad lekarskich i terapii prowadzonej przez specjalistę psychoterapii uzależnień, psychologa, psychoterapeutę lub instruktora terapii uzależnień.