bip

Pracownia fizjoterapii

l

l

l

logo_nfz_ma__e

Pracownia działa na podstawie zawartego kontraktu z NFZ

oraz na zasadach komercyjnych

 i

Pracownia fizjoterapii przyjmuje pacjentów NFZ wg następującego harmonogramu:

Poniedziałek:

8:00-17:30

Wtorek:

8:00-18:00

Środa:

8:00-18:00

Czwartek:

8:00-18:00

Piątek:

8:00-17:30

Pacjenci komercyjni przyjmowani są po godzinach pracy pracowni, do godziny 20:00

i

Rejestracja (osobista lub telefoniczna) odbywa się godzinach pracy pracowni.

Tel.: 22 713 48 23

 i

Ważne informacje:

Pacjenci przyjmowani są wyłącznie z prawidłowo wystawionym skierowaniem na zabiegi fizjoterapeutyczne (dotyczy to również pacjentów komercyjnych). Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne (cykl terapeutyczny) wystawić może lekarz POZ (z wyłączeniem wad podstawy) lub lekarze specjaliści (m.in. neurolog, ortopeda, chirurg). Dotyczy to również skierowań wystawionych dla dzieci i niemowląt.

Skierowanie ważne jest 30 dni (NFZ). Pacjenci zapisujący się na zabiegi fizjoterapeutyczne wpisywani są na listę osób oczekujących.

 i

Pracownia świadczy następujące usługi:

1. KINEZYTERAPIA

 • ćwiczenia izometryczne

 • ćwiczenia wspomagane i samowspomagane

 • ćwiczenia czynne w odciążeniu – SLING THERAPY

 • ćwiczenia czynne w odciążeniu z oporem – SLING THERAPY

 • ćwiczenia czynne wolne

 • wyciąg miednicowy – trakcja TRITON

 • wyciąg szyjny –  trakcja TRITON

Dodatkowo istnieje możliwość wykonania zabiegów przy użyciu zmotoryzowanych szyn ruchowych przeznaczonych do ciągłej, biernej mobilizacji stawu kolanowego, biodrowego lub barkowego (ARTROMOT K1 oraz CENTURA).

Rehabilitacja dzieci wykonywana jest metodą NDT-Bobath!

i

2. FIZYKOTERAPIA

  • galwanizacja

  • jonoforeza

  • prądy diadynamiczne

  • TENS

  • prądy interferencyjne

  • elektrostymulacja

  • magnetoterapia

  • ultradźwięki

  • fonoforeza

  • promieniowanie podczerwone

  • laseroterapia i laseroterapia wysokoenergetyczna

  • krioterapia miejscowa

  • diatermia krótkofalowa

  • fala uderzeniowa


  fizjoterapia dziecięca , laseroterapia , fizykoterapia , krioterapia   falaelektroterapiaszynacpmtrakcjafizykoterapia2kinezoterapia2fizykoterapiakinezoterapia2