GARNIZONOWA PRZYCHODNIA LEKARSKA
bip

Podstawowa opieka zdrowotna POZ

ii

i

logo_nfz_ma__e

Poradnia działa na podstawie zawartego kontraktu z NFZ

i

i

Lekarze przyjmujący w poradni POZ:

Lek. med. Ahmad Gharib

Lek. med. Paweł Janda 

Lek. med. Paweł Newski

Lek. med. Krzysztof Opaliński

Lek. med. Marcin Ozdarski

Lek. med. Małgorzata Stadnik-Borowiec

Lek. med. Dorota Tarnopolska 

Lekarze pediatrzy:

Lek. med. Monika Andrzejak

Lek. med. Magdalena Michalak

Lek. med. Albina Okraszewska

Lek. med. Maciej Rudzki


i

Świadczenia lekarza POZ obejmują:

 • profilaktykę chorób, w tym badania i porady w ramach profilaktyki wieku rozwojowego oraz szczepienia ochronne,

 • świadczenia profilaktyki chorób układu krążenia,

 • udzielanie porad w leczeniu schorzeń, w tym zapewnienie diagnostyki laboratoryjnej oraz obrazowej i nieobrazowej (EKG, RTG, USG) zgodnie z obowiązującym wykazem,

 • wykonywanie zabiegów w gabinecie zabiegowym i w domu pacjenta,

 • orzekanie o stanie zdrowia,

 • inne świadczenia wynikające z potrzeb populacji objętej opieką, w tym: kierowanie do poradni specjalistycznych i na leczenie szpitalne, kierowanie na rehabilitację i leczenie uzdrowiskowe, kwalifikowanie doświadczeń transportu sanitarnego w POZ i wystawianie zleceń przewozów, wystawianie zleceń na realizację świadczeń pozostających w zakresie zadań pielęgniarki POZ, wystawianie zaświadczeń dotyczących stanu zdrowia pacjenta.

Lista badań diagnostycznych dostępnych w POZ:

Badania hematologiczne

 • morfologia krwi obwodowej z płytkami krwi

 • morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi

 • retykulocyty

 • odczyn opadania krwinek czerwonych (OB)

Badania biochemiczne i immunochemiczne w surowicy krwi

 • sód

 • potas

 • wapń zjonizowany

 • żelazo

 • żelazo - całkowita zdolność wiązania (TIBC)

 • stężenie transferyny

 • stężenie hemoglobiny glikowanej (HbA1c)

 • mocznik

 • kreatynina

 • glukoza

 • test obciążenia glukozą

 • białko całkowite

 • proteinogram

 • albumina

 • białko C-reaktywne (CRP)

 • kwas moczowy

 • cholesterol całkowity

 • cholesterol-HDL

 • cholesterol-LDL

 • triglicerydy (TG)

 • bilirubina całkowita

 • bilirubina bezpośrednia

 • fosfataza alkaliczna (ALP)

 • aminotransferaza asparaginianowa (AST)

 • aminotransferaza alaninowa (ALT)

 • gammaglutamylotranspeptydaza (GGTP)

 • amylaza

 • kinaza kreatynowa (CK)

 • fosfataza kwaśna całkowita (ACP)

 • czynnik reumatoidalny (RF)

 • miano antystreptolizyn O (ASO)

 • hormon tyreotropowy (TSH)

 • antygen HBs-AgHBs

 • VDRL

 • FT3

 • FT4

 • PSA - Antygen swoisty dla stercza całkowity

Badanie moczu

 • ogólne badanie moczu z oceną właściwości fizycznych, chemicznych oraz oceną mikroskopową osadu

 • ilościowe oznaczanie białka

 • ilościowe oznaczanie glukozy

 • ilościowe oznaczanie wapnia

 • ilościowe oznaczanie amylazy

Badanie kału

 • badanie ogólne

 • pasożyty

 • krew utajona - metodą immunochemiczną

Badania układu krzepnięcia

 • wskaźnik protrombinowy (INR)

 • czas kaolinowo-kefalinowy (APTT)

 • fibrynogen

Badania mikrobiologiczne

 • posiew moczu z antybiogramem

 • posiew wymazu z gardła z antybiogramem

 • posiew kału w kierunku pałeczek Salmonella i Shigella

Badania elektrokardiograficzne (EKG) w spoczynku

Badania ultrasonograficzne

 • USG tarczycy i przytarczyc

 • USG ślinianek

 • USG nerek, moczowodów, pęcherza moczowego

 • USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej, w tym wstępnej oceny gruczołu krokowego

 • USG obwodowych węzłów chłonnych

Spirometria

Zdjęcia radiologiczne

 • zdjęcie klatki piersiowej w projekcji AP i bocznej

 • zdjęcia kostne - w przypadku kręgosłupa, kończyn i miednicy w projekcji AP i bocznej:                                            

 • zdjęcie czaszki

 • zdjęcie zatok

 • zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej

Poza badaniami wymienionymi w powyższej tabeli, lekarz POZ może kierować pacjentów także na finansowane przez Fundusz badania endoskopowe: gastroskopię i kolonoskopię.