bip

Konkursy ofert

udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Stomatologicznej w zakresie:


OBECNIE PROWADZONE POSTĘPOWANIA KONKURSOWE:

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych  (data publikacji 17.05.2017 r.)17.11.2016 r. ) - ROZSTRZYGNIĘTO W DNIU 30.11.2016 r.