GARNIZONOWA PRZYCHODNIA LEKARSKA
bip

Informacje

Wszystkich pacjentów zapraszamy do korzystania z naszych świadczeń do budynku przy ul. 29 Listopada 105 w Nowym Dworze Mazowieckim.

W budynku zlokalizowano następujące poradnie:

1. Poradnia chirurgiczna.

2. Poradnia dermatologiczna.

3. Poradnia lekarza POZ.

4. Poradnia neurologiczna.

5. Poradnia otolaryngologiczna

6. Punkt pobrań materiału do badań. 

Wyżej wymienione poradnie działają na podstawie kontraktu zawartego z Narodowym Funduszem Zdrowia

 Poradnie takie jak:

1) Poradnia fizykoterapii i rehabilitacji.

2) Poradnia okulistyczna.

3) Gabinet RTG (zdjęcia kostno-płucne, pantomogram, cefalometria, tomografia stomatologiczna 3D)

działają na zasadach komercyjnych. 

i

Kolejne poradnie zlokalizowano w budynku Nr 83 przy ul. Obrońców Modlina w Nowy Dworze Mazowieckim:

1) Poradnia stomatologiczna z zakresami:  

   stomatologia zachowawcza dla dorosłych,

   stomatologia zachowawcza dla dzieci,

   protetyka stomatologiczna,

   ortodoncja,

   chirurgia stomatologiczna.

Ww. poradnie działają w ramach zawartego kontraktu z NFZ a także na zasadach komercyjnych.

2) Poradnia zdrowia psychicznego dla dorosłych.

3) Poradnia leczenia uzależnień.

4) Poradnia psychologiczna. 

5) Poradnia pediatryczna.

6) Poradnia ginekologiczno-położnicza oraz poradnia położnej POZ